Integritetspolicy

Information om personuppgifter (GDPR)

Wasserman Medic AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Wasserman Medic samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Wasserman Medic AB, 559169-8898, Sjöbrisvägen 33, 23635 Höllviken, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.
De personuppgifter som Wasserman Medic behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, adress, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

I samband med att du använder vår chattfunktion på hemsidan samlas även personuppgifter in via en tredjepartsleverantör vid namn ”Pure Chat”.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Om hela eller delar av Wasserman Medics verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Wasserman Medic använder främst Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data via följande länk:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Wasserman Medic använder sig av tredjepartsleverantören ”Pure Chat” för att erbjuda en chattfunktion på hemsidan. Du kan se mer om Pure Chats insamling, delning och användning av data via följande länkar:
https://purechat.com/privacy
https://www.purechat.com/gdpr

Hur länge sparas mina personuppgifter?

I samband med köp skapas inloggning till ”Mitt konto” hos Wasserman Medic shop. Dina uppgifter sparas tills du avregistrerar dig. Du har rätten att när som helst begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Vänligen kontakta oss via info@wassermanmedic.com eller direkt via vår chatt på hemsidan så hjälper vi dig.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra angivna ändamål under rubriken ”Hur använder vi dina personuppgifter?” har tillgång till dem.

 

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart webbplatsen www.wassermanmedic.com. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Wasserman Medic inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i Integritetspolicy

Wasserman Medic förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.