Om oss

Wasserman Medic AB

Wasserman Medic AB är ett internationellt medicintekniskt företag med huvudsäte i Sverige. I företaget finns över 15 års erfarenhet inom ärrbehandling och vi har ett nära samarbete med specialister inom plastikkirurgi och dermatologi. I samråd med ledande plastikkirurger och dermatologer har vi utvecklat patenterade silikonbaserade och vattenresistenta stift för ärrbehandling med solskyddsfaktor 50 samt nya silikonplattor för användning på ärr under beklädda hudytor. För att få silikon av den allra senaste och bästa kvalitén har vi en nära kontakt med de stora silikonproducenterna runt om i världen.

Silikon har använts för behandling av ärr sedan 1980-talet och det finns ett flertal kliniska studier där man använt olika silikonprodukter på ärr och bevisat dess effekt och säkerhet. Silikon är den produkt (substans) vilken rekommenderas som ”golden standard” (förstahandsalternativ) vid behandling av ärr och förebyggande mot hypertrofiska ärr och keloider.

Vår målsättning är att vara världsledande när det gäller ärrbehandling och kunskapen kring detta. Det betyder att vi alltid jobbar i samråd med specialister inom plastikkirurgi och dermatologi både nationellt och internationellt när vi utvecklar nya produkter och följer upp de produkter som vi redan har på marknaden.

Våra produkter

Alla våra produkter är noga utvalda utifrån kvalitet, säkerhet och effektivitet och baseras på ett tydligt behov från våra kunder (läkare & kliniker) och deras kunder (patienterna).

Vår målsättning

Vår målsättning är att vara världsledande när det gäller ärrbehandling och kunskapen kring detta.

Wasserman Medic Scandinavia

Wasserman Medic Scandinavia är ett distributörsföretag inom den skandinaviska marknaden (Sverige, Danmark och Norge).

Utöver produkter för ärrbehandling är vi distributörer inom fälten plastikkirurgi och dermatologi. Vi har en utmärkt produkt för att minska blåmärken (Hematix (tidigare ”Bruise MD”)) samt gördlar som används efter bland annat fettsugning och bukplastik.
Vi letar ständigt efter nya och intressanta produkter för den plastikkirurgiska och dermatologiska marknaden.

Alla våra produkter är noga utvalda utifrån kvalitet, säkerhet och effektivitet och baseras på ett tydligt behov från våra kunder (läkare & kliniker) och deras kunder (patienterna).