Hematoma

Om blåmärken

Blåmärken uppstår efter en skada i huden som resulterar i ett läckage från blodkärlen till angränsande vävnad. Blodet i vävnaden ger sedan upphov till missfärgad hud. Till en början är färgen på blåmärket blått till rött, men efter några dygn blir färgen gul och grön. Blåmärken kan vara svullna och göra ont eftersom skadan i huden skapar en inflammation.

Olycka, injektionsbehandling och kirurgi är vanliga orsaker till blåmärken och graden av skada är normalt sett ett mått på hur stort blåmärket blir. Det kan också finnas andra bakomliggande orsaker så som hög ålder och blodförtunnande medicin som kan göra huden mer utsatt för blåmärken. Oavsett anledning undrar de flesta drabbade hur man kan få bort blåmärken.

Om man har slagit sig och misstänker att man kommer att få ett blåmärke är det bra att kyla ner det drabbade området. Lägg is eller något annat kallt i exempelvis en handduk och tryck mot skadan. Kylan får blodkärlen att dra ihop sig så att läckaget av blod minskar. Kylan minskar även eventuell svullnad. Därefter kan man smörja in med vår unika produkt Bruise MD TM som hjälper till att ytterligare minska svullnad och skölja bort ansamlat blod. Behandlingen bör fortgå så länge blåmärket kvarstår.

Få bort blåmärken
Få bort onönskat blåmärke
Bruise MDTM

Bruise MD TM är en ny metod för att behandla och få bort blåmärken.
Produkten kan användas efter olika operationer och behandlingar (exempelvis injektion av fillers, sklerosering av ådernät eller kirurgiska ingrepp) för att minska risken för blåmärken och svullnad.

Bruise MDTM är en medicinteknisk produkt med kliniskt bevisad effekt. Produkten har visat på en statistiskt signifikant minskning av frekvens, svårighetsgrad och varaktighet av blåmärken.

Produkten bygger på 3 huvudingredienser/verkningsmekanismer:

1. Glycerol passerar tillsammans med vatten genom speciella kanaler i huden och sköljer bort det blod och övriga restprodukter som läckt ut i utrymmet mellan cellerna.

2. Mandelolja vilken när den absorberas i huden och gör huden mindre genomskinlig.

3. Silikonolja som bildar en tunn hinna vilken släpper igenom syre men håller kvar fukt. Detta hjälper till att återfukta den underliggande huden och “skölja bort” blåmärket.

Utöver detta innehåller produkten mentol vilket bidrar med en kylande effekt och behaglig doft.

Bruise MDTM bildar en transparent hinna på huden och när gelen har torkat går det bra att täcka området med exempelvis smink, hudkräm eller solskydd.

Hur används Bruise MDTM

Bruise MDTM ska användas i ett så tidigt skede som möjligt för att få bort blåmärken eller undvika framkomsten helt. Vid exempelvis slag mot huden eller efter ett ingrepp ska det påverkade området smörjas in med Bruise MD 3 gånger per dag. Fortsätt behandlingen tills blåmärket är helt försvunnet.

Bruise MD TM får endast användas på intakt hud. Om skadan eller operationen resulterat i ett sår (en öppning i huden) kan produkten smörjas runtom skadan, men inte direkt över såret.